Gebruik je gezond verstand als je de weg opgaat, en houd het veilig!

Trajectcontrole.

Bij een trajectcontrole hangen er camera's op meerdere meetpunten langs de weg. Deze camera's registreren ieder voertuig. De tijd die het voertuig erover doet tussen twee meetpunten, geeft aan hoe hard er is gereden. Is dat harder dan de maximumsnelheid? Dan krijgt de kentekenhouder een boete thuis gestuurd.

Een trajectcontrole is beter voor de verkeersveiligheid, de doorstroming van het verkeer en het milieu.

Een trajectcontrole is niet bedoeld als vervanging van de flitspalen. Het is een aanvulling op de bestaande controles (flitspalen, laserguns, mobiele radarapparatuur, videosurveillance etc.).

Trajectcontrole werkt op alle rijstroken en herkent ook voertuigen als ze van rijstrook zijn gewisseld, dus ook de vluchtstrook. Continue van rijstrook wisselen om de apparatuur te misleiden heeft geen enkele zin!

Ik word continue ingehaald in een trajectcontrole. Hoe zit dat?

Waarschijnlijk kijkt u naar uw snelheidsmeter in uw dashboard en rijd u precies de maximum snelheid op die meter.

Net als bij alle andere snelheidscontroles, wordt op de gemeten snelheid een correctie toegepast. Deze correctie is 3 km/u bij max. snelheden tot 100 km/u. Daarboven is het een correctie van 3% van de gemeten snelheid.

Bij limieten tot en met 120 km/u geldt daarnaast een ondergrens. Hier wordt vanaf 4 km/u te hard, na de meetcorrectie beboet.

  • Dit betekent dat bij een maximum snelheid van 80 km/u wordt beboet vanaf een gemeten snelheid van 87 km/u (3 km/u correctie, 4 km/u marge).
  • Bij een limiet van 100 km/u wordt beboet vanaf een gemeten snelheid van 108 km/u te hard.

LET OP: Daar waar een toegestane maximum snelheid van 130 km/u geldt, vervalt de ondergrens en wordt beboet vanaf 1 km/u (na meetcorrectie).

Dus de snelheid op de snelheidsmeter in de auto is niet de geijkte snelheid. De snelheidsmeter geeft altijd te veel aan, hoeveel scheelt per voertuig. Autofabrikanten doen dat om eventuele claims voor te zijn, bijvoorbeeld bij snelheidscontroles. Ook de kilometerteller is niet geijkt. Heb je 100 km afstand afgelegd op de kilometerteller in de auto dan heb je waarschijnlijk rond de 94 km afstand afgelegd. De snelheid op de snelheidsmeter is ook afhankelijk van de bandenomtrek en de diameter van de velgen. Hoe minder profiel en hoe kleiner de velg hoe meer omwentelsnelheid de aandrijfas maakt. Dit houdt in dat de werkelijke snelheid, de geijkte snelheid, nog meer afwijkt dan de snelheidsmeter in de auto.

In een auto van 30 jaar oud is het zomaar mogelijk dat de snelheidsmeter 100 km/u aangeeft en dat je geijkt maar 85 km/u rijd. Je word dan continue ingehaald.

Kijk maar eens op uw navigatie (GPS), die snelheid is vrijwel altijd lager dan de snelheid op uw snelheidsmeter van het voertuig. Dat is alleen van toepassing als u nergens onder rijd, zoals bomen of bruggen en viaducten. De navigatie heeft geen vrije kijk op de satellieten boven u en komt de snelheid vertraagt binnen. Dan langs een mobiele flitser rijden of in een trajectcontrole heeft u hoogstwaarschijnlijk een bon te pakken als u alleen de snelheid op de navigatie aanhoudt!

Werking van de trajectcontrole.


Herkent een trajectcontrolesysteem elk voertuig?

Elk voertuig wordt door de trajectcontrole ingedeeld in een voertuigcategorie. In een heel klein aantal zaken komt het voor dat deze indeling van het voertuig of de nummerbord-herkenning fout is.

Dan bestaat de kans dat het systeem een verkeerde maximum snelheid aan het voertuig koppelt. Of de beschikking naar een andere kentekenhouder stuurt. Als gevolg hiervan kunnen onterechte beschikkingen worden opgemaakt.

Twijfelt u aan de juistheid van de beschikking? Bekijk uw foto in het digitaal loket van het CJIB. Doe ik altijd, al 2 keer heb ik een onjuiste boete gekregen van een ander voertuig.

De trajectcontrole: Is mijn privacy veilig?

Heeft u wat te verbergen? U wilt toch ook dat we weer veilig thuiskomen. Te snel rijden veroorzaakt 30 % van alle dodelijke ongevallen. Om mensen die in herhaling de regels overtreden aan te pakken is handhaving nodig.

Ik rijd per ongeluk te hard!

Dat er per ongeluk te hard wordt gereden is de overheid ook duidelijk geworden. De boetes voor lage snelheidsovertredingen worden verlaagt terwijl de boetes voor hogere snelheidsovertredingen omhoog gaan.

Om dat te voorkomen kunt u een abonnement nemen op bijvoorbeeld TomTom live service, het installeren van Waze of Flitsmeister. Deze apps waarschuwen u dat een snelheidscontrole nadert of dat u in een trajectcontrole rijd vanaf het eerste meetpunt tot het laatste meetpunt. Op deze manier kunt u eigenlijk niet in de fout gaan! Wel een boete, even checken op CJIB.nl en is de boete op uw kenteken dan hoeft u de volgende keer alleen maar goed met uw verkeerstaak bezig te zijn.


Buitenlandse overtreders

Nederland heeft een samenwerkingsverband met 11 andere lidstaten van de Europese Unie en met Zwitserland. Verkeersovertreders uit de aangesloten landen krijgen ook de boete als ze in elkaars landen te hard rijden. Onder de aangesloten landen zijn onder meer Duitsland, Frankrijk, België en Polen.

Ook als u een snelheidsovertreding in het buitenland begaat krijgt u meestal een proces verbaal thuis en moet u deze betalen.


Voor een uitgebreide uitleg, antwoorden en een actueel overzicht van alle trajectcontroles op uw vragen kunt u terecht op de site van het Openbaar Ministerie. 


Ik wens u een veilige rit!

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn