Gebruik je gezond verstand als je de weg opgaat, en houd het veilig!

Wat moet U doen!


 • Bel direct de politie 0900 8844.
 • Bel ook de politie als het dier niet blijft liggen.
 • Probeer zo goed mogelijk de locatie door te geven.
 • Wacht de komst van de politie of faunabeheerder (rustig) af


Wat beslist niet doen!


 • Rijd niet door, dat is strafbaar
 • Ga nooit achter het dier aan, laat dit over aan de deskundige faunabeheerder
 • Bel niet met de dierenambulance maar met de politie. In het wild levende dieren, zoals edelherten, wilde zwijnen en reeën, hebben weinig tot geen kans na revalidatie te overleven. De dierenambulance ontfermt zich wel over het klein wild wat is aangereden en nog levend wordt aangetroffen, zoals dassen, vossen, marters en vogels
 • Neem aangereden wild nooit mee. Geef het ook niet aan derden. Het zijn beschermde dieren en de Wet natuurbescherming staat dit niet toe. Het is dus strafbaar. Alleen de opgeroepen faunabeheerder via politie en of SWN is bevoegd aangereden dieren te vervoeren


Aanrijdingen met wild


Jaarlijks worden er duizenden in het wild levende dieren doodgereden. Dit zijn voornamelijk reeën, edelherten, damherten en wilde zwijnen.
Als er een aanrijding heeft plaatsgevonden, dan roept de meldkamer van de politie een daarvoor beschikbare faunabeheerder op. Deze vakkundige mensen zijn aangesloten of geaccrediteerd door de SWN. Zij hebben een speciaal verlof om deze dieren te mogen vervoeren en tevens gewonde dieren uit hun lijden te verlossen. Is het gewonde dier gevlucht, dan zorgt de faunabeheerder ervoor dat het gewonde dier wordt opgespoord. Dit wordt met een speciaal voor dit doel getrainde zweethond gedaan. De inzet van deze gecertificeerde hond is om te voorkomen dat een gewond dier dagen ligt te creperen in het bos of schuilplek. Het dode dier wordt vervolgens door de faunabeheerder afgevoerd.

 

Aanrijding voorkomen

 

U kunt de volgende maatregelen treffen om de kans op een aanrijding met een dier zo klein mogelijk te maken:

 • Let op de waarschuwingsborden
 • Pas uw snelheid aan in bosrijke gebieden, vooral bij schemer en in het donker
 • Kijk ver vooruit en houdt de bermen in de gaten
 • Probeer niet uit te wijken; het letsel dat u kunt oplopen wanneer u een tegenligger of een boom raakt is vaak groter dan wanneer u het dier raakt

 

Schade door huisdier


Wanneer u schade aan uw voertuig heeft door een plots overstekend huisdier, is de eigenaar van het dier aansprakelijk. Deze zal de opgelopen schade moeten vergoeden. De schade kan vervolgens verhaald worden op zijn of haar aansprakelijkheidsverzekering.


Ik wens u een veilige rit!

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn